Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne

 2. § 1.

  1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu e-grzalki.pl, którego właścicielem jest firma VERANO Piotr Chrustowski ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz.
  2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczącej niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@e-grzalki.pl.
  3. Administratorem Danych Osobowych jest firma VERANO Piotr Chrustowski wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem ewidencyjnym 95221. Siedziba firmy znajduje się w Bydgoszczy, przy ul. Pięknej 13, 85-303 Bydgoszcz. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: PL 5542282977, REGON 340083675.
  4. Administrator Danych Osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami:
   1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.),
   2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
   4. wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Gromadzenie informacji i sposoby ich wykorzystania

 4. § 2.

  1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do należytego świadczenia oferowanych usług. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie lub korzystania z innych, opcjonalnych korzyści.
  2. Możemy gromadzić następujące typy informacji:
   1. informacje podawane przez użytkownika:
    • nazwisko i imię,
    • adres zamieszkania lub pobytu,
    • numer telefonu,
    • adres poczty elektronicznej,
   2. pliki cookies - gdy użytkownik odwiedza witrynę e-grzalki.pl, wysyłamy do jego komputera lub innego urządzenia co najmniej jeden mały plik tekstowy, który przechowywany jest na komputerze Klienta i zawiera pewne informacje związane z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu jego obsługi oraz podczas procesu składania Zamówienia, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów Zamówień. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej Klienta, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu.
   3. komunikacja z użytkownikami - możemy przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do nas od użytkowników, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać nasze usługi.

  § 3.

  1. Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane jedynie dla celów:
   1. przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do należytego świadczenia usług (w tym zawierania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży, rozpatrywania reklamacji itp.) poprzez serwis e-grzalki.pl,
   2. przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych użytkownika w celach marketingowych i statystycznych oraz technicznych.
  2. Administrator Danych Osobowych może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
 5. Udostępnianie informacji

 6. § 4.

  1. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz podmiotom dokonującym obsługi płatności. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.
  2. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Udostępniamy dane osobowe innym podmiotom z wyłączeniem osób trzecich wymienionych w ust. 1 jedynie za uprzednią zgodą użytkownika.
 7. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

 8. § 5.

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o ich usunięcie. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom naszych usług dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa. Przed zrealizowaniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, które mają zostać udostępnione, poprawione lub usunięte.
  2. Udostępnianie i poprawianie danych jest bezpłatne.
  3. Kupujący może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i usunięcie konta Kupującego.
  4. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 9. Bezpieczeństwo

 10. § 6.

  1. Chronimy dane osobowe użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.
  2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z przepisami prawa.
 11. Postanowienia końcowe

 12. § 7.

  1. Administrator Danych Osobowych nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których kierują odsyłacze/linki zamieszczane na serwisie e-grzalki.pl
  2. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki Prywatności niezależnie od zmian w Regulaminie. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie ogłaszana na stronie internetowej e-grzalki.pl. Korzystający z serwisu e-grzalki.pl po tej dacie, akceptuje zmiany w Polityce Prywatności.

Polityka cookies

 1. Postanowienia ogólne

 2. Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych, których Administratorem jest firma VERANO Piotr Chrustowski z siedzibą w Bydgoszczy.
 3. Definicje

  1. Administrator – oznacza firmę VERANO Piotr Chrustowski wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem ewidencyjnym 95221, z siedzibą przy ul. Pięknej 13, 85-303 w Bydgoszczy, zarejestrowaną pod numerem NIP: PL 5542282977, REGON 340083675, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Administrator prowadzi serwisy internetowe, działające w domenie: e-grzalki.pl.
  3. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwisy internetowe, działające w domenie: e-grzalki.pl.
  4. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  5. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  6. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  8. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Czym są pliki cookies

 5. Pliki Cookies (po polsku "ciasteczka") to niewielkie pliki tekstowe, które Serwis wysyła do Urządzenia, kiedy Użytkownik łączy się z internetem za pomocą komputera lub innego urządzenia umożliwiającego przeglądanie witryn internetowych. Pliki cookies są przechowywane w pamięci Urządzenia Użytkownika. Zawierają pewne informacje związane z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, dzięki czemu po ponownych odwiedzinach strony, informacje zawarte w plikach tekstowych są odczytane i zawartość Serwisu wyświetli się poprawnie.
 6. Do czego używamy plików cookies

  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies do działania swojego Serwisu.
  2. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 7. Bezpieczeństwo

 8. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów, trojanów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe.
 9. Zarządzanie plikami cookies (ograniczanie, blokowanie, usuwanie)

  1. Większość przeglądarek internetowych domyślnie zezwala na akceptowanie plików cookies w przeglądanych serwisach. Każdy użytkownik internetu może jednak w dowolnej chwili zmienić ustawienia przeglądarki dla dowolnej witryny tak, aby ograniczyć lub zablokować automatyczną obsługę plików cookies. Zmiana domyślnych ustawień może jednak wpłynąć na sposób wyświetlania się treści umieszczonych w Serwisie i ograniczyć niektóre jego funkcjonalności.
  2. W każdym wypadku Klient może usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
  3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  4. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki internetowej lub skontaktować się z jej producentem.
 10. Rodzaje plików cookies

 11. Rodzaje plików cookies, które wykorzystuje Administrator:
  1. Ze względu na czas przez jaki cookies będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
   • tymczasowe (session cookies) cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej Klienta,
   • stałe (persistent cookies) nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny,
  2. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:
   • Cookies własne (first party cookies) cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona,
   • Cookies zewnętrzne (third-party cookies) cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.
   Uwaga: cookies mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.
  3. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:
   • Niezbędne - absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać,
   • Funkcjonalne:
    • powiększają funkcjonalność serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
    • zapewniają wysoki poziom funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
    • zapewniają podstawowy poziom funkcjonalności serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
  4. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:
   • Nieszkodliwe - niezbędne do poprawnego działania witryny oraz potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika,
   • Badające - wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.
 12. Cele w jakich wykorzystywane są pliki „cookies”

  1. Administrator może wykorzystywać Cookies Własne w następujących celach:
   1. Konfiguracji serwisu:
    • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
    • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
    • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
    • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
    • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
   2. Bezpieczeństwa i niezawodności serwisu - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu.
   3. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
    • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje),
    • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
    • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
   4. Analizy, badania i audytu oglądalności - umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników (tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości).
   5. Reklamy – umożliwiają:
    • prezentację reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika (są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców),
    • tworzenie ankiet internetowych i zabezpieczanie ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby,
    • dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
   6. Lokalizacji - umożliwiają w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   7. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
    • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
    • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
   8. Stanu sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
  2. Administrator może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
    • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
   3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   4. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
    • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
    • Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]
   5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
    • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
    • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
    • ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
   7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.
pixelpixelpixel