Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Nieprawidłowe użytkowanie


Bezpłatną naprawą nie są objęte uszkodzenia:
  • mechaniczne,
  • powstałe w wyniku działania niedozwolonych środków chemicznych,
  • spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem, transportem, składowaniem, przechowywaniem, bądź czyszczeniem elementu grzejnego,
  • będące następstwem posługiwania się elementem grzejnym niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania elektrycznych elementów grzejnych,
  • spowodowane zanieczyszczeniem elementu grzejnego kamieniem lub usuwaniem kamienia środkami chemicznymi nie przeznaczonymi do tego celu,
  • wynikające z eksploatacji elementu grzejnego w innych środowiskach niż woda, np. w kwasie, powietrzu itp., (dopuszczalne jest użycie oleju transformatorowego lub płynów przeciw zamarzających na bazie glikolu)
  • powstałe w wyniku przypadków losowych, przeróbek, zmian, napraw dokonywanych w jakikolwiek sposób przez podmiot nie będący Gwarantem,
  • stwierdzenia ingerencji w którąkolwiek z części elementu grzejnego np. otwarcie puszki termostatu itp.,
  • nie całkowitego zanurzenia elementu grzejnego w wodzie.
pixelpixelpixel