Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Instrukcja obsługi grzałki łazienkowej


Instalacja i użytkowanie.
 • wszystkie prace związane z montażem i demontażem należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu,/li>
 • grzejniki z grzałką elektryczną można montować tylko w III strefie ochronnej w łazience (wg PN-IEC 603...: 1999), czyli w odległości co najmniej 60 cm od obrysu wanny i brodzika. Niedopuszczalne jest montowanie grzałek w grzejnikach, które zainstalowane są nad wanną,
 • grzejnik podłączony do c.o. w którym ma być zainstalowana grzałka elektryczna powinien być wyposażony przynajmniej w jeden zawór odcinający c.o., aby zapobiec krążeniu wody w instalacji,
 • grzejnika podłączonego do c.o. nie można całkowicie odciąć od instalacji c.o., woda, która będzie się rozszerzać pod wpływem podwyższonej temperatury, musi mieć możliwość zwiększenia swojej objętości,
 • w grzejniku nie podłączonym do c.o. pozostawić 3-5% wolnej przestrzeni (woda, która będzie się rozszerzać pod wpływem podwyższonej temperatury, musi mieć możliwość zwiększenia swojej objętości),
 • grzałkę należy uszczelnić dołączoną podkładką gumową (zalecane) lub innymi dostępnymi środkami uszczelniającymi miejsce montażu, nie wyginać elementu grzejnego,
 • nie wyginać elementu grzejnego,
 • instalować w dolnej części grzejnika w pionowej pozycji elementem grzejnym do góry lub poziomej gdy pozwala na to budowa grzejnika (w dolnej jego części), jeżeli zachodzi taka potrzeba grzałkę można zamontować poprzez trójnik nyplowy,
 • jeżeli zachodzi taka potrzeba grzałkę można zamontować poprzez trójnik nyplowy,
 • przy wkręcaniu należy zwrócić uwagę na położenie obudowy, które powinno zapewniać łatwy dostęp do pokrętła,
 • grzałkę należy dokręcać „z wyczuciem” odpowiednim kluczem (nie za obudowę)
 • po zamontowaniu grzałki, grzejnik należy wypełnić wodą, odpowietrzyć układ i sprawdzić jego szczelność,
 • do prądu podłączać tylko po całkowitym napełnieniu grzejnika wodą i całkowitym zanurzeniu elementu grzewczego w wodzie,
 • nie załączać bez wody (można spowodować trwałe uszkodzenie elementu grzejnego),
 • nastawić wymaganą temperaturę wody za pomocą pokrętła,
 • przy maksymalnym skręceniu pokrętła regulacji temperatury w lewo urządzenie nie grzeje, jedynie zabezpiecza grzejnik przed zamarznięciem wody,
 • w przypadku nie używania grzałki elektrycznej w dłuższym okresie czasu, należy odłączyć zasilanie poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda zasilającego,
 • okresowo kontrolować i nie dopuszczać do osadzania kamienia na elemencie grzejnym.
Podłączenie do sieci

Przed podłączeniem grzałki do sieci należy sprawdzić czy grzejnik do którego zainstalowano grzałkę jest całkowicie wypełniony wodą, a cały element grzejny jest w niej zanurzony. Włączyć grzałkę do sieci elektrycznej. Gniazdo do którego będziemy wkładać wtyczkę musi posiadać sprawny bolec ochronny. Zabrania się stosowania w sieci wkładek topikowych o wartości wyższej niż 16A. Przynajmniej raz w roku i po każdej awarii należy sprawdzić poprawne działanie wtyczki z bolcem ochronnym. Po podłączeniu i zauważeniu wszelkich nieprawidłowości należy szybko odłączyć przewód zasilający z gniazda i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

Uruchomienie i ustawienie

Wyboru ustawienia temperatury wody dokonuje się za pomocą pokrętła. Dioda (czerwona lampka kontrolna) sygnalizuje pracę grzałki i podgrzewanie wody, a gaśnie po osiągnięciu ustawionej temperatury. Przy maksymalnym skręceniu pokrętła w lewo, grzałka nie grzeje, zabezpiecza jednak grzejnik przed zamarzaniem wody. Aby całkowicie wyłączyć grzałkę należy wyjąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka.

Konserwacja

Jakiekolwiek prace związane z konserwacją urządzenia należy przeprowadzać po uprzednim wyjęciu wtyczki z gniazda sieciowego. Obudowę można czyścić miękką wilgotną ściereczką. Niedopuszczalna jest konserwacja środkami żrącymi lub ściernymi. Po całkowitym wyschnięciu czyszczonych powierzchni urządzenie można ponownie włączyć. Bezwzględnie unikać zamoczenia obudowy.

Eksploatacja niezgodna z instrukcją oraz wykonywanie napraw przez osoby do tego nieuprawnione może spowodować awarię i utratę gwarancji.
UWAGA: Nie stosować w zbiornikach ze stali nierdzewnej, w celu całkowitego odłączenia zasilania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Warunkiem prawidłowej i długotrwałej pracy grzałki jest całkowite zanurzenie elementu grzejnego w wodzie.


Wyrób zgodny z wymogami dyrektyw UE

Produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.pixelpixelpixel