Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne

 2. § 1.

  1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu e-grzalki.pl, którego właścicielem jest firma VERANO Piotr Chrustowski ul. Brzozowa 28, 85-154 Bydgoszcz.
  2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczącej niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@e-grzalki.pl.
  3. Administratorem Danych Osobowych jest firma VERANO Piotr Chrustowski wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem ewidencyjnym 95221. Siedziba firmy znajduje się w Bydgoszczy, przy ul. Brzozowej 28, 85-154 Bydgoszcz. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: PL 5542282977, REGON 340083675.
  4. Administrator Danych Osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami:
   1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.),
   2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
   4. wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Gromadzenie informacji i sposoby ich wykorzystania

 4. § 2.

  1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do należytego świadczenia oferowanych usług. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie lub korzystania z innych, opcjonalnych korzyści.
  2. Możemy gromadzić następujące typy informacji:
   1. informacje podawane przez użytkownika:
    • nazwisko i imię,
    • adres zamieszkania lub pobytu,
    • numer telefonu,
    • adres poczty elektronicznej,
   2. pliki cookies - gdy użytkownik odwiedza witrynę e-grzalki.pl, wysyłamy do jego komputera lub innego urządzenia co najmniej jeden mały plik tekstowy, który przechowywany jest na komputerze Klienta i zawiera pewne informacje związane z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu jego obsługi oraz podczas procesu składania Zamówienia, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów Zamówień. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej Klienta, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu. Dodatkowe informacje o plikach cookies można znaleźć w Polityka cookies lub „Pliki cookies” – załącznik nr 6 Regulaminu.
   3. komunikacja z użytkownikami - możemy przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do nas od użytkowników, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać nasze usługi.

  § 3.

  1. Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane jedynie dla celów:
   1. przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do należytego świadczenia usług (w tym zawierania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży, rozpatrywania reklamacji itp.) poprzez serwis e-grzalki.pl,
   2. przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych użytkownika w celach marketingowych i statystycznych oraz technicznych.
  2. Administrator Danych Osobowych może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
 5. Udostępnianie informacji

 6. § 4.

  1. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz podmiotom dokonującym obsługi płatności. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.
  2. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Udostępniamy dane osobowe innym podmiotom z wyłączeniem osób trzecich wymienionych w ust. 1 jedynie za uprzednią zgodą użytkownika.
 7. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

 8. § 5.

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o ich usunięcie. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom naszych usług dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa. Przed zrealizowaniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, które mają zostać udostępnione, poprawione lub usunięte.
  2. Udostępnianie i poprawianie danych jest bezpłatne.
  3. Kupujący może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i usunięcie konta Kupującego.
  4. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 9. Bezpieczeństwo

 10. § 6.

  1. Chronimy dane osobowe użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.
  2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z przepisami prawa.
 11. Postanowienia końcowe

 12. § 7.

  1. Administrator Danych Osobowych nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których kierują odsyłacze/linki zamieszczane na serwisie e-grzalki.pl
  2. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki Prywatności niezależnie od zmian w Regulaminie. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie ogłaszana na stronie internetowej e-grzalki.pl. Korzystający z serwisu e-grzalki.pl po tej dacie, akceptuje zmiany w Polityce Prywatności.
  PLIKI DO POBRANIA

  Polityka Prywatności - zapisany jest w formacie PDF, aby go otworzyć należy pobrać program do obsługi plików PDF, np. Adobe Reader.
Diese Seite nutzt Cookies für verschiedene Dienstleistungen. Die Richtlinien zur Verwendung von Cookies werden hierbei eingehalten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung sowie den Zugriff auf die Cookie-Dateien in Ihrem Web-Browser festlegen.
Schließen
pixelpixel